Kontrollpanel för ERU300/700, glasfront

Kontrollpanel för FTX aggregat ERU 300/700

Förvärmningsbatteri, el, för ERU300

Elektrisk förvärmare 1,2kW, 230V/1 fas