Våra preisolerade spiroprodukter är en säker, tidsbesparande lösning i era luftbehandlingsprojekt. Cellgummiisoleringen sörjer för en säker, tät barriär och förhindrar kondensutfällning i exempelvis installationer med komfortkyla. Produkten kan med fördel även användas i installationer då värmeisolering är av största vikt.

 

Kanaldetaljer i galvaniserat utförande.

Våra tilluftsdon finns i ett flertal utföranden.

Våra frånluftsdon finns i ett flertal utföranden.

Teknisk isolering från Armaflex för kyla, värme samt ljudisolering.

Se våra framtidssäkrade FTX aggregat med olika typer av återvinningslösningar.

Vi har fläktar  för alla ändamål och projekt

Spjäll för avstängning, injustering. Rektangulära och cirkulära.

Våra ljuddämpare finns i ett flertal varianter.