Beskrivning

ST-SA-kontrollpanel

(teknisk information via länken)

ACC006267