Beskrivning

SALDA TPC-V2 kontrollpanel

(teknisk information via länken)

ACC007602