Beskrivning

FTX med motströmsväxlare, vertikal anslutning, uteluft på höger sida (servicelucka fram) Vattenbatteri krävs!

RIR 700 VWR  (teknisk data via länken)