Beskrivning

FTX med motströmsväxlare, vertikal anslutning, uteluft på vänster sida (servicelucka fram) Vattenbatteri krävs!

RIR 700 VWL  (teknisk data via länken)