Beskrivning

FTX med motströmsväxlare, eftervärmare, vertikal anslutning, uteluft på höger sida (servicelucka fram).

RIR 700 VER  (teknisk data via länken)