Beskrivning

FTX med motströmsväxlare, eftervärmare, vertikal anslutning, uteluft på vänster sida (servicelucka fram).

RIR 700 VEL  (teknisk data via länken)