Beskrivning

FTX med motströmsväxlare, horisontell anslutning, till och frånluft på höger sida (servicelucka fram) Vattenbatteri krävs!

RIR 700 HWR  (teknisk data via länken)