Beskrivning

FTX med motströmsväxlare, eftervärmare. Horisontell anslutning. Till- och frånluft på höger sida. (Servicelucka fram)

RIR 700 HER  (teknisk data via länken)