Beskrivning

FTX aggregat med roterande växlare, eftervärmare. horisontell anslutning, till och frånluft på vänster sida (servicelucka fram)

RIRS 400 HEL  (teknisk data via länken)