Beskrivning

FTX aggregat med roterande växlare, horisontell anslutning, till och frånluft på vänster sida (servicelucka fram) Vattenbatteri krävs!

RIRS 700 HWL  (teknisk data via länken)