Beskrivning

FTX med roterande växlare, eftervärmare, horisontell anslutning, till och frånluft på höger sida (servicelucka fram).

RIRS 700 HER  (teknisk data via länken)