Beskrivning

FTX med roterande växlare, eftervärmare, horisontell anslutning, till och frånluft på vänster sida (servicelucka fram).

RIRS 700 HEL  (teknisk data via länken)