Beskrivning

FTX aggregat med roterande växlare, eftervärmare. vertikal anslutning, till och frånluft på höger sida (servicelucka fram)

RIRS 400 VER  (teknisk data via länken)