Beskrivning

FTX aggregat med roterande växlare, eftervärmare. vertikal anslutning, till och frånluft på vänster sida (servicelucka fram)

RIRS 400 VEL  (teknisk data via länken)