Beskrivning

FTX med motströmsväxlare, eftervärmare. Horisontell anslutning. Till- och frånluft på vänster sida.  (Servicelucka fram).

RIR 700 HEL  (teknisk data via länken)