Hjärtat i ett FTX ventilationsaggregat är värmeväxlaren.

Fördelarna med ett nytt FTX ventilationsaggregat är många.
Du kan minskad energiförbrukningen, minska radonhalten, minska föroreningar utifrån som damm, pollen samt få uppvärmd tilluft i rum som aldrig varit ventilerade tidigare.

Entalpimotströmsväxlare – så fungerar den:

En relativt ny typ av motströmsväxlare med ett entalpimembran i kärnan. Vid låga utetemperaturer återvinns värme samt fukt via  entalpimembranet och reducerar därmed värmeförluster. Vid höga utetemperaturer överförs omgivande varm och fuktig luft via entalpimembranet direkt ut i avluften. Detta medger en avsevärd minskning av temperatur och fuktighet i tilluften vilket i sin tur reducerar kylbehovet. Då det är skilda luftströmmar föreligger ingen risk för korskontaminering av tilluften.

Verkningsgraden är upp till 90%.

Entalpimotströmsväxlaren är relativt enkel att rengöra då den endast kräver torr rengöring. Tack vare det unika entalpimembranet finns det heller inget behov av en dräneringsanslutning

Titel

Till toppen